Predstavnica Udruženja Proslavi Oporavak, kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine je ...

U zgradi Parlamenentarne skupštine 22.12.2023. godine udruženje „Proslavi oporavak“ je organizovalo ...

U saradnji sa Institutom Mentis, Fondacijom Krila nade, Udruženjem Tavan, Udruženjem ...

Ove godine je Proslavi oporavak obilježio Međunarodni dan oporavka kroz dvije ...

Putem Zoom platforme 25.09.2023. održali smo sastanak sa predstavnicima terapijskih zajednica  ...

Povodom obilježavanja dana mentalnog zdravlja u institutu „Mentis“ održan je sastanak  ...

U okviru UNODC projekta Treatnet Family u Sarajevu je od 5.do ...

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa ...

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa ...