12.04.2024. SAD: Tipovi koovisnosti u porodičnom sistemu ovisnosti

Kada se osoba ovisna o drogama sve više spušta niz beskonačni ponor ovisnosti, fizička, psihološka i duhovna transformacija koja se dešava kao rezultat njegovog/njenog ponašanja istovremeno može da bude i zapanjujuća i potresna za posmatranje. Dok osoba ovisna o drogama privlači većinu pažnje u pogledu dobivanja odgovarajuće stručne pomoći, osoba ovisna o drogama nije jedina kome će biti potrebna intervencija.

Profesionalci koji se bave bolestima ovisnosti u potpunosti razumiju da je ovisnost bolest porodice i da su efekti koje ovisnost ima na članove porodice značajni i da mogu da izazovu ozbiljnu disfunkciju u načinu komunikacije i interakcije unutar porodice. Kako bi se nosili sa nepredvidivim ponašanjima osoba ovisnih o drogama, svaki član porodice usvojiće određene maladaptivne obrasce ponašanja.

Iako neki članovi porodice mogu da osjećaju da su njihovi postupci učinjeni sa najboljim namjerama da pomognu voljenoj osobi, realnost je da njihova djela samo omogućavaju osobi ovisnoj o drogama da nastavi sa svojim destruktivnim ponašanjem. Dodatno, ova ponašanja će dalje ometati sposobnost svakog člana porodice da vodi zdrav i normalan život.

U nastavku slijede uobičajeni tipovi koovisnosti koje će porodica usvojiti kada se suočava sa voljenom osobom koja je ovisna.

Osoba ovisna o drogama

Očigledna centralna tačka porodičnog stresa prilikom suočavanja sa ovisnošću jeste sama osoba ovisna o drogama. Ta osoba je centar koovisne porodice i njegove/njene potrebe i želje postaju apsolutni centar svijeta porodice. Kako osoba ovisna o drogama nastavlja sa svojim ponašanjem i preuzima kontrolu nad porodičnim pejzažem, ostali članovi porodice će nesvjesno preuzeti druge uloge (koje su navedene ispod) u pokušaju da izbalansiraju probleme koje ta osoba stvara. U slučaju da osoba ovisna o drogama zatraži profesionalni tretman liječenja ovisnosti i savjetovanje, obezbjeđivanje pomoći koja mu je potrebna može da započne proces obezbjeđivanja pomoći članovima porodice koja je njima potrebna, a kako bi se oslobodili uloga koje preuzimaju.

Staratelj

Možda najprepoznatljiviji tip koovisnosti u porodici koja se bori sa ovisnošću jeste uloga staratelja. Staratelj je osoba koja je preuzela odgovornosti osobe ovisne o drogama i problem, te pokušava da održi porodicu sretnom i u ravnoteži. Staratelj štiti osobu ovisnu o drogama od posljedica njegove/njene ovisnosti i također krije porodične probleme od prijatelja i društva. Preuzimajući probleme, staratelj postaje i omogućivač i rado nudi rješenja za probleme osobe ovisne o drogama koja ne uključuju suočavanje te osobe sa posljedicama njihove ovisnosti.

Heroj

Član porodice, koji preuzima ulogu heroja u porodici kojoj osoba ovisna o drogama pripada, osjeća potrebu da učini da porodica izgleda dobro i u tome postiže visoke rezultate. Heroj ignoriše problem ovisnosti i predstavlja stvari na pozitivan način, kao da uloge unutar porodice ne postoje. Ulogu heroja u ovisnoj porodici često preuzima najstarije dijete i ono će preuzeti uloge odraslih poput čišćenja i kuhanja. Ukoliko je voljeni koji je ovisan roditelj, heroj će preuzeti ulogu staratelja. Iako se heroj naizgled ponaša ispravno, on osjeća ogromnu krivicu i stid i može da razvije radoholičarske tendencije ako nastavi da preuzima ovu ulogu.

Žrtveno jagnje

Suprotno heroju, osoba koja u koovisnosti preuzima ulogu žrtvenog jagnjeta prkosna je i pokušava da skrene pažnju porodice glumom. Oni koji preuzimaju ulogu žrtvenog jagnjeta su ljuti, neprijateljski nastrojeni i stalno imaju problema na poslu, u školi ili sa zakonom. Iza konfrontacione fasade, žrtveno jagnje krije osjećanja usamljenosti, bijesa i praznine i često se i sam okreće drogama i alkoholu kako bi umanjio bol koji osjeća.

Maskota

Član porodice koji preuzima ulogu maskote u ovoj disfunkcionalnoj porodičnoj situaciji je porodični klovn koji pokušava da unese lakoću i humor u pokušaju da skrene pažnju sa porodičnih problema. Humor koji će maskota koristiti biće nezreo i štetan i ovo predstavlja direktnu refleksiju bijesa i tuge koju osjeća iznutra. Ukoliko maskota nastavi sa svojom ulogom, kako odrasta razviće značajne poteškoće u suočavanju sa problemima.

 

Izgubljeno dijete

Izgubljeno dijete je tiho i rezervisano i nikada neće spomenuti ovisnost voljene osobe ili izraziti svoja osjećanja o oporavku. Način na koji se izgubljeno dijete suočava sa ovisnošću voljene osobe jeste povlačenje iz porodične zajednice. Ono će se odreći sopstvenih potreba. Zbog toga što se izgubljeno dijete povlači iz porodice, ono postaje zaboravljeno i osjeća ogromno zanemarivanje, usamljenost i na kraju bijes. Ako izgubljeno dijete nastavi sa svojom ulogom, imaće nedostatak zdravih socijalnih veština i velike poteškoće u uspostavljanju i održavanju zdravih odnosa.

Značaj porodične terapije u prekidu ciklusa ovisnosti

Kao što je navedeno na početku članka, ovisnost je porodični problem. Da bi se osoba ovisna o drogama potpuno oporavila od zloupotrebe supstanci, porodica također mora da prođe kroz tretman kako bi se adresiralo maladaptivno ponašanje koje je dopustilo voljenoj osobi da razvije i održi ovisnost. Programi porodične terapije pomažu ovisnim osobama i porodici pružajući im neophodnu edukaciju o bolestima ovisnosti, gdje svaki član porodice može u potpunosti da razumije zbog čega je uloga koju je preuzeo doprinijela problemima ovisnosti člana porodice, kao i njihovim ličnim problemima.

 

Kroz programe porodične terapije, iskusni terapeuti mogu da pomognu porodičnoj zajednici da razvije snažan osjećaj podrške iznutra i mogu im pružiti alate i podršku potrebnu da se osnaže u zaustavljanju omogućavanja i drugih maladaptivnih ponašanja, te im pomoći da izgrade zdrave i pozitivne vještine suočavanja i komunikacije. Najvažnije, ovi porodični programi pomažu u izgradnji otpornosti, a porodica uči članove da podržavaju jedni druge u vlastitom oporavku, što ujedno pruža motivaciju osobi ovisnoj o drogama da pronađe snagu da prekine ciklus ovisnosti. Porodica uči da se emotivno odvoji od ovisnosti voljene osobe sa ljubavlju i dozvoli mu/joj da preuzme odgovornost za sopstveni oporavak.

 

Izvor: https://sobernation.com/codependency-roles-in-an-addictive-family-system/